Jdi na obsah Jdi na menu

ZÁPIS ze shromáždění 25.listopadu 2018

ZÁPIS ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek domu 
čp. 881, 882 ul. Na Pátku v Rokycanech“ konaného dne 25.listopadu 2018 v sušárně vchodu 881, Na Pátku, Rokycany od 18:00 hodin
 
1) Schůzi zahájila předsedkyně Jana Sýkorová. Proběhla kontrola prezence přítomných vlastníků. Všichni souhlasí s konáním schůze. Přítomno byli vlastníci bytů s celkovým poměrem hlasů 139639/209950, tj. 66,51 % všech spoluvlastníků a shromáždění SVJ bylo usnášeníschopné ke všem bodům programu schůze.
 
2) Předsedajícím byla zvolena paní Jana Sýkorová, sčitatelem pan Miroslav Tytl, zapisovatelem paní Jana Moulisová. Všichni zvoleni poměrem hlasů 139639/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.
 
3) Stav účtů ke dni konání schůze je 840.000 Kč. Dlužník je pouze paní Odstrčilíková, která už byt nevlastní.
 
4) Jana Sýkorová navrhla schválit účetní závěrku za rok 2017. Návrh schválen poměrem hlasů 139639/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.
 
5) Informace ohledně katastrofálním stavu rozvodů vody. Ležaté stoupačky budou měněny v průběhu prosince (bude upřesněno na nástěnce cena je cca 102.000 Kč). Dále diskuze ohledně stojatých stoupaček, jejich výměny a dalších možností. Jana Sýkorová navrhla vyměnit kompletně všechny rozvody – teplou i studenou vodu a při té příležitosti i odpady, aby se nemuselo zasahovat do bytových jader za pár let znovu. Nabídková cena od firmy Triton je 425.268 Kč. Jiná firma nebyla schopna cenovou nabídku zpracovat. Buď nemají čas nebo kapacitu lidí. Výměna potrubí proběhne na jaře. Všichni budou firmou dopředu informováni a bude se individuálně domlouvat postup v každém bytě. Návrh byl schválen poměrem hlasů 139639/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.
 
6) Jana Sýkorová informovala shromáždění o stavu TV antény. Pan Červenka se neosvědčil, proto se teď o anténu bude starat pan Šujan. Ten vyměnil vadné kabely a řekl, že anténa i zesilovač jsou v pořádku. Komu stále nejde TV, musí si nechat zkontrolovat svou zásuvku a kabely. 
 
7) Jana Sýkorová informovala shromáždění, že s odstupuje z funkce předsedy i člena Výboru SVJ. Zjistí se info, kdo jiný by to mohl dělat. Celou agendu předá novému předsedovi, instrukce k vedení a dokumentace se uloží ve společných prostorách domu.
 
8) Jana Sýkorová oznámila shromáždění možnost nabídky od internetové společnosti, která by si dala na naši střechu anténu a platili by nám 20.000 Kč ročně za pronájem střechy. 
Tato nabídka byla jednohlasně zamítnuta. 
 
 
9) Pan Milan Olšovský vznesl návrh, aby se v přízemí vchodu 881 uklízelo dle stejného harmonogramu jako v 882, tzn. že na něj vyjde řada jednou za 22 týdnů a ne častěji. Návrh schválen poměrem hlasů 127456/209950, tj. 91 % přítomných hlasů.
 
 
 
 Usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu čp. 881, 882, Na Pátku v Rokycanech:
schválení účetní závěrky za rok 2017
schválení výměny rozvodů TUV, SV cirk., TUV a kanalizace
odstoupení Jany Sýkorové z Výboru SVJ
úklid v přízemí vchodu 881 bude od prosince probíhat takto: po týdnech se střídají všechny byty
 
Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 139639/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.
 
Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných vlastníků.
 
 
Dne: 25.11.2018                                                    Zapsala: Jana Moulisová
       Ověřila: Jana Sýkorová