Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze SVJ ze dne 22.6.2014

26. 6. 2014

 ZÁPIS ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek domu  čp. 881, 882 ul. Na Pátku v Rokycanech“

konané dne 22. června 2014 v sušárně vchodu 881, Na Pátku, Rokycany od 18:00 hodin

 

1)      Schůzi zahájila paní Jana Zelenková. Proběhla kontrola prezence přítomných vlastníků.Přítomno bylo 18 vlastníků bytů s celkovým poměrem hlasů 135774/209950,
tj. 64,94 % všech spoluvlastníků a shromáždění SVJ bylo usnášeníschopné ke všem bodům programu schůze.

 

2)       Předsedajícím byla zvolena paní Jana Zelenková, zapisovatelem pan Pavel Šafránek
a sčitatelem pan Radomil Fiala. Všichni zvoleni poměrem hlasů 135774/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

                                                    

 

3)        Jana Zelenková informovala přítomné o nedoplatcích (Milena Havrilcová), přeplatcích a
o zůstatku na běžném účtu společenství vlastníků – 376.000 Kč. Dále o plánované změně správy SVJ, které přejde na Zdeňka Smejkala ml., resp. na jeho nově vzniklé s.r.o. Je třeba zřídit internetové stránky SVJ. Domluveno, že zařídí paní Jana Moulisová.

 

4)        Jana Zelenková probrala položkově rozbor hospodaření za rok 2013 a navrhla jeho schválení. Rozbor hospodaření za rok 2013 byl schválen poměrem hlasů 135774/209950, tj. 100 % přítomných hlasů. Rozšířený rozbor požadují: pánové Ťukal, Fiala, Sýkora, Tytl.

 

5)        Jana Zelenková navrhla projednat výměnu měřičů tepla za nové elektronické modely místo starých odpařovacích. Návrh na dvojčidlové modely se zárukou baterie 10 let a zárukou přístroje 3-8 let dle modelu. Cena hrubě spočítána na 29.000 Kč. Návrh na výměnu měřičů tepla pro všechny spoluvlastníky ze společného fondu oprav schválen poměrem hlasů 132336/209950, tj. 97,48 % přítomných hlasů (pan Ing. Zdeněk Plzák je proti).

 

Stanovena komise pro výběr typu měřičů a firmy, která provede výměnu: Výbor SVJ (Jana Zelenková, Jana Moulisová, Radomil Fiala), Ing. Zdeněk Plzák, Ladislav Sýkora.

 

6)        Hlasování o maximální částce pro výměnu měřičů tepla. Návrh na limit 30.000 kč pro oba vchody, ideálně do 25.000 kč schválen poměrem hlasů 132336/209950, tj. 97,48 % přítomných hlasů (pan Ing. Zdeněk Plzák je proti).

 

7)        Jana Zelenková informovala přítomné o výsledku revize plynu, závady vykazují byty č.6  a č.13 v 881 a č.12 v 882.

 

 

8)        Paní Jaroslava Hůrková navrhla mimořádnou odměnu pro pana Miroslava Tytla v souvislosti s výměnou výtahů v částce 2000 Kč hrubého. Návrh schválen poměrem hlasů 135774/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

 

9)        Paní Jaroslava Hůrková a pan Jiří Basl žádají povolení k zasklení lodžií na vlastní náklady. Schváleno poměrem hlasů 135774/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

 

10)    Diskuze :

-      Změna otvírání u výtahových dveří v přízemí – zjistíme cenu

-      Zavolat panu Skočilovi kvůli výměně jmenovek na zvoncích

-      Vymalovat společné prostory v domě – je v plánu, ale zatím není kapitál

 

 

 Usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu čp. 881, 882, Na Pátku v Rokycanech:

·        Schválení hospodaření za rok 2013

·    Výměna měřičů tepla za nové elektronické modely do celkové částky 30.000 Kč

·        Mimořádná odměna 2000 Kč pro pana Miroslava Tytla

·        Zasklení lodžií u paní Jaroslavy Hůrkové a pana Jiřího Basla

 

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 132336/209950, tj. 97,48 % přítomných hlasů (pan Ing. Zdeněk Plzák je proti).

 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných vlastníků.

 

 

Dne: 25.6.2014                                                    Zapsal:  Pavel Šafránek
                                                                Ověřili:  Jana Moulisová, Jana Zelenková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář