Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na schůzi - 11.1.2016

POZVÁNKA

Výbor SVJ domu č.p. 881, 882 Na Pátku Rokycany

svolává shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se koná den

11. 1. 2016 v 17.00 hodin

v sušárně vchodu 881

 

Program schůze (návrh):

1) zahájení

2) Schválení návrhu nových stanov SVJ za účasti notáře

3) Provozní informace

4) Různé

Registrace vlastníků (spoluvlastníků) jednotek bude zahájena 15 minut před konáním shromáždění na základe předloženého OBČANSKÉHO PRŮKAZU. 

V případe zastupování se zástupce vlastníka jednotky prokáže občanským průkazem a plnou mocí s podpisem vlastníka, kterého zastupuje. 

Členové společenství se mohou seznámit s návrhem nových stanov na stránkách SVJ. 

 

V Rokycanech dne 10.12.2015                     Jana Zelenková