Jdi na obsah Jdi na menu

Plná moc

17. 10. 2021

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný    ………………………………………………………………………………….

nar. 
bytem

 uděluji plnou moc

 

…………………………………………………………………………………..                              
nar.

bytem
 

k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a při jednání na shromáždění SVJ konaném dne:        31.10.2021, zejména:

  • Hlasoval/a mým jménem,
  • podával návrhy a žádosti,
  • přijímal veškeré doručované písemnosti

 

V Rokycanech dne:

Zmocnitel:

                                                 …………………………………………………… 

 

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec:                                                                                                                                                   ……………………………………………………